Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

Flygbilder

Flygbilder över Almnäs