Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

Stockholm Syd Almnäs


På gränsen mellan Södertälje och Nykvarn ligger Almnäs. Här finns det  plats för företagsetableringar. Området framhålls i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, för sitt utmärkta logistiska läge. 

Som en del av det växande logistiska navet Stockholm Syd — i direkt anslutning till två Europavägar och järnväg samt närhet till Södertälje hamn — erbjuder Stockholm Syd Almnäs såväl skräddarsydda lokaler för olika ändamål som exploateringsbar mark. Det ger verksamheter på Almnäs långsiktiga fördelar, flexibilitet och möjlighet att utveckla samarbeten inom och över branschgränser.

 

  • Stockholm Syd Almnäs ligger i skärningspunkten mellan Europavägarna E20 och E4.
  • Genom området går Svealandsbanan från vilken industrispår leder in till området.
  • Mindre än en timme bort ligger Stockholm/Skavsta, landets tredje största flygplats.