Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

 Fakta

 

 • Almnäs ingår i område Stockholm Syd som omfattar 1 000  hektar.
 • Närhet till E4/E20.
 • Ny motorvägsavfart från E20 är under uppförande.  
 • På området finns idag redan byggnader uppförda som lämpar  sig för verksamheter som logistik, industri, kontor och utbildning.
 • Markaeral 63 hektar.
 • Lokalarea 63 000 kvm.
 • 30 min från Stockholm C.
 • 10 min från Södertälje C.
 • Svealandsbanan passerar området.
 • Skavsta flygplats nås på 50 min.
 • Peab Fastighetsutveckling tog över Almnäs 1 juli 2012.