Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

Stockholm Syd Almnäs - Ett företag inom Peab koncernen

Peab Fastighetsutveckling AB bildades 2011 och är ett helägt dotterbolag i Peab koncernen. Bolagets uppdrag är att förvärva, förädla, förvalta och försälja kommersiella fastigheter samt förvärva och försälja bostadsfastigheter med hyresrätt