Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

Senaste nytt om Stockholm Syd Almnäs

Nyheter


Tillbaka till översikten

2015-01-29

Premier utökar på Almnäs

Peab har hyrt ut ytterligare 2.000 m² lager till Premier på Almnäs. Den uthyrda ytan till Premier uppgår nu till ca 10.000 m².

Premier ombesörjer Scanias emballagehantering och passar bra in i den hyresgästprofil som vi eftersträvar på Almnäs.Tillbaka till översikten


UA-32960593-1