Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

Senaste nytt om Stockholm Syd Almnäs

Nyheter


Tillbaka till översikten

2016-02-03

Detaljplan klar

Den 12 januari 2016 vann detaljplanen för området Almnäs 5:2 laga kraft.Tillbaka till översikten


UA-32960593-1