Stockholms södra knutpunkt

Almnäs - Södertälje

 

Kontaktuppgifter för Stockholm Syd - Almnäs

Kontakt:

 My Granborg

Telefon: +46 725-33 30 14

E-post: my.granborg@peab.se

 

Adress:

Stockholm Syd -  Almnäs 

Box 5200 

151 13 Södertälje

Besöksadress: Regementsgatan, byggnad 111, Almnäs

 

Fakturaadress:

 Peab FU Almnäs AB

 Box 808

169 28 Solna